God klinisk praksis

Bente Kragh Ingvorsen

Min brancheforening, Danske Terapeuter, har registreret mig som zoneterapeut efter RAB-ordningen (Registreret Alternativ Behandler)

Det betyder, at jeg:

– skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som jeg er kvalificeret til at benytte

– skal anbefale en kunde at søge læge m.v., hvis der er tegn på sygdom, som kræver behandling
Ikke må fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som kun autoriserede sundhedspersoner må benytte

– løbende skal vedligeholde og opdatere min faglige viden

– skal give mine kunder en saglig og nøgtern information om behandlingen og om de forventninger, kunden kan have til behandlingen, herunder om risici

– skal føre optegnelser (journal) over mine behandlinger af den enkelte kunde, herunder om indikation og den information, der er givet

– har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine kunder.