Zoneterapi

Zoneterapi er en behandlingsform som er brugt i mange hundrede år i kulturer mange steder i verden. Den mest udbredte form er den kinesiske. Zoneterapi kan praktiseres som bl.a. fod-, hånd- og ansigtszoneterapi. I Zone for sundhed behandles med traditionel kinesisk og muskulær zoneterapi. Begge dele foregår på fødderne.

Zoneterapi i Køge

Kinesisk zoneterapi

Min uddannelse bygger på den traditionelle kinesiske medicinforståelse, som på mange måder er forskellig fra traditionel vestlig medicinforståelse. Den kinesiske tilgang bygger især på den betragtning, at kroppen som en helhed bør være i balance fysisk, psykisk og i forhold til sine omgivelser. Zoneterapi kan være medvirkende til at genoprette en ubalance og en krop i balance er en krop uden sygdomme og lidelser.

Behandlingen foregår under- og ovenpå fødderne hvor der findes et fuldstændigt ”landkort” bestående af reflekszoner, som er et spejlbillede af alle kroppens organer og lemmer. Ømhed i en reflekszone har en sammenhæng med et eller flere områder i kroppen, som kan være dårligt fungerende. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer, kan områderne påvirkes til en bedre funktion og derved genoprette kroppens balance.

Muskulær zoneterapi

Kroppens muskler findes også som reflekszoner på fødderne og behandling med muskulær zoneterapi anvendes især ved muskel- og led relaterede lidelser. En spændt muskel trækker sig sammen, bliver fortykket, kort og hård. Symptomet er oftest smerter. Muskulær zoneterapi er effektiv til afspænding af spændte muskler. En behandling med muskulær zoneterapi kan derfor være lige så effektiv som en behandling med massage.

Sådan foregår behandlingen

For at kunne følge behandlingens forløb og udvikling føres der journal. Alle oplysninger gives under tavshedspligt og er underlagt datatilsynets regler. Behandlingerne foregår liggende på en briks med puder og tæpper efter ønske. Selve behandlingen foregår ved tryk og massage af fødder og underben.

Zoneterapi til hele kroppen

Der behandles med zoneterapi ved mange lidelser, blandt andet:


• hormonelle problemer
• allergiproblemer
• hovedpine/migræne
• søvnløshed
• luftvejsproblemer
• betændelsestilstande
• fordøjelsesproblemer
• kolik
• kredsløbslidelser
• smerter og spændinger i muskler og led

Antal behandlinger

Det er ikke på forhånd til at sige hvor mange behandlinger der skal til. Det afhænger helt af problemet, akut- eller kronisk tilstand og kroppens energiniveau.

Reaktioner

Først og fremmest oplever de fleste velvære og afslappethed under behandling med zoneterapi. Men man kan, inden for de første par døgn efter en behandling, opleve reaktioner som:

• træthed
• øget svedproduktion
• øget vandladning
• grumset mørk urin
• øget tarmfunktion
• ændring i afføringsmønster
• øget udskillelse af sekret gennem næse og svælg
• gamle skavanker kan blusse op
• humørsvingninger

Reaktionerne skal ikke opfattes som en forværring, tværtimod er det tegn på at kroppen reagerer positivt overfor behandling, og at bedring er på vej.